MUKA DEPAN TENTANG APFAM OBJEKTIF

Objektif APFAM Malaysia adalah sama dengan objektif APFAM International, iaitu:
  1. Menanam inisiatif, perkhidmatan menggalak dan membangunkan dasar kebajikan sosial yang berkaitan dengan keluarga dan perhubungan sesama ahli keluarga.

  2. Menggalak dan memperkembangkan perkhidmatan-perkhidmatan untuk keluarga dan ahli-ahlinya.

  3. Menjadi pemangkin kepada pertukaran maklumat dan pembelajaran di antara budaya yang berbeza, perkongsian pengalaman dan meningkatkan pembangunan profesional dan latihan untuk kepentingan bersama.

  4. Menggalakkan minat dan kerjasama di dalam isu-isu keluarga dan keperluan di dalam perhubungan keluarga.

  5. Perihatin terhadap kepentingan institusi keluarga dan ahli-ahli keluarga melalui PERSIDANGAN-PERSIDANGAN dan forum-forum tempatan dan antarabangsa, serta melalui PERSIDANGAN Jurnal yang prosesional.

  6. Menghubungkan badan-badan antarabangsa yang berkaitan dengan kebajikan keluarga dan memaksimakan peluang-peluang untuk menyumbang kepada dasar tempatan dan antarabangsa yang berkaitan dengan isu kesejahteraan keluarga dan ahli-ahlinya.
 
 
ATAS     
Hakcipta © 2002-2019, APFAM (Asia Pacific Forum on Families Malaysia)