MUKA DEPAN TENTANG APFAM FOKUS UTAMA

Di antara fokus utama APFAM Malaysia adalah:
 1. Urbanisasi dan Migrasi ke Bandar:
  • Masalah dan keperluan remaja yang berhijrah ke bandar secara bersendirian
  • Keperluan kelas perindustrian baru di bandar
  • Keperluan keluarga yang berhijrah ke bandar
  • Pasangan yang bekerja sepenuh masa dengan dua pendapatan
  • Masalah warga tua yang ditinggalkan akibat penghijrahan golongan muda

 2. Masalah keibu-bapaan dalam dunia yang sentiasa berubah:
  • Ibu tunggal dan bapa-tunggal
  • Ketiadaan ibu bapa
  • Keluarga yang tidak tinggal bersama (salah seorang ibu bapa tinggal di negara lain)
  • Mereka yang melambatkan perkahwinan, kadar kesuburan yang rendah, bilangan anak yang sedikit
  • Kesan perceraian

 3. Hak asasi anak-anak:
  • Penderaan anak dan pelacuran, hak anak dan anak-anak yang dianggap sebagai barangan yang boleh dijual-beli oleh ibu bapa mereka
  • Mewujudkan kemahiran keibu-bapaan untuk diterima oleh ibubapa dalam keluarga yang bermasalah

 4. Hak Asasi Wanita:
  • Keganasan sebagai tindak-balas
  • Keganasan dalam rumahtangga
  • Perkosaan terhadap isteri
  • Perubahan peranan wanita dalam rumah
  • Peranan pendidikan, terutamanya bagi wanita
  • Kemiskinan dan wanita

 5. Belia:
  • Tekanan pendidikan dalam persekitaran yang sentiasa berubah
  • Pendidikan seks
  • Keperluan mengembangkan kemahiran analitikal bagi belia di zaman K-ekonomi
  • Implikasi teknologi maklumat di kalangan belia
  • Kekeliruan belia dalam konflik keluarga

 6. Komitmen terhadap pembangunan ekonomi dan sosial:
  • Peranan korporat dan kerajaan dalam melahirkan masyarakat madani
  • Pembangunan keluarga sebagai asas kepada pembangunan negara
  • Perniagaan keluarga dan pembangunan ekonomi
  • Penghapusan kemiskinan

 7. Pengukuhan Keluarga:
  • Perubahan definisi rasmi keluarga dan realitinya di banyak negara
  • Bahaya melaksanakan ideologi/pengaruh moral dalam mewujudkan warga "kelas satu" dan "kelas dua" dalam masyarakat citizens

 8. Pengukuhan keluarga sebagai asas pembangunan anak-anak dan kebajikan mereka

 9. Peranan perkhidmatan keluarga untuk menyokong keluarga yang bermasalah

 10. Pencegahan penyalahgunaan dadah dalam keluarga dan masyarakat

 11. Keperluan masyarakat kaum asli

 12. Keluarga moden dan keperluan warga tua

 
 
ATAS     
Hakcipta © 2002-2019, APFAM (Asia Pacific Forum on Families Malaysia)