Persatuan Asia-Pasifik Forum Mengenai Keluarga (Malaysia) merupakan badan gabungan kepada APFAM International, sebuah pertubuhan sukarela antarabangsa yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Ia bergerak ke arah pembinaan kesejahteraan keluarga dan individu di Rantau Asia Pasifik.

APFAM bermatlamat untuk mencapai objektif-objektifnya dengan merangka dasar-dasar dan aktiviti-aktiviti yang boleh diiktiraf di kedua-dua belah pihak iaitu negara-negara anggota dan badan serantau di Asia Pasifik. Ia mendokong teguh nilai-nilai jalinan kerjasama (networking) dan pertukaran serantau.

Isu-isu bersama yang memerlukan keprihatinan memberikan ruang dan asas bagi kerjasama di antara negara-negara anggota. Namun demikian, pendekatan kepada isu-isu ini berlainan di setiap negara mengikut suasana sekitaran, budaya, sosial dan ekonomi yang berbeza juga ditekankan.

Kerja-kerja ini banyak dilakukan secara sukarela. Juga, aktiviti-aktiviti dan banyak kajian perlu dijalankan melalui geran, yang walaupun kecil tetapi amat dialu-alukan, sama ada daripada beberapa kerajaan dan pertubuhan di negara-negara anggota. Dua belas negara anggota APFAM International ialah Australia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Fiji, Thailand, New Zealand, Hong Kong, Jepun, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Persatuan Asia Pasifik Forum Mengenai Keluarga Asia ini telah dilancarkan pada tahun 1997 di World Social Welfare Conference yang diadakan di Jakarta. Wakil Malaysia di APFAM International ialah Prof Jamilah Ariffin yang diberi penghormatan dipilih mula-mulanya sebagai Naib Presiden bagi tempoh 1997-2000 dan seterusnya sebagai Presiden APFAM International bagi penggal Jun 2002 - 2004.

APFAM Malaysia pula ditubuhkan dalam 1999. Ia dilancarkan secara rasmi di APFAM International Conference Post-Conference Workshop di Johor Bahru pada tanggal 24hb Julai 2000.


APFAM Malaysia Secretariat
c/o I-Resolve Foundation
A-0-3, Sri Bukit Tunku Condominium
Lorong Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur
Tel: +603 2602 3955   Fax: +603 2602 3977
E-mail: iresolvefoundation@gmail.com
(A member of the Asia Pacific Forum of Families International)
   
BERITA TERBARU
Nov 17, 2015
How we can network in Smart partnership in Joint social entrepreneurships. Dialogue 19 Nov 2015

May 24, 2012
Raising health awareness: Orang Asli Seletar are treated to programmes to improve their lifestyle


PERSIDANGAN
APFAM International Conference on Divorce, Re-marriage, Stepfamilies & Blended Families: Challenges and the Way Forward
Date: 1 - 3 Nov 2010
Crowne Plaza Mutiara, Kuala Lumpur, Malaysia.


BUKU-BUKU
My Personal Journey in Observing the Dynamic Iskandar Malaysia and It's Forgotten Sea Gypsiesal Journey


RISALAH
Between Market and State: The Role of Social Capital in Sustainable Development and Urban Governance


JURNAL APFAM
Family and family court

Hakcipta © 2002-2019, APFAM (Asia Pacific Forum on Families Malaysia)